Business IT Consultancy

gap

Zorgen dat de transitie aansluit op uw wensen.

Informatietechnologie aansluiten op de zakelijke behoeften van klanten; dat is Business IT Consulting door InnoBridge. Met innovatieve strategieën en IT-oplossingen, maar vooral de wereld van technologie verbinden met de business: "Bridge the gap". Het overbruggen vanuit een bedrijfsstrategie naar concrete oplossingen op de facetten mensen, processen en systemen. De diensten die InnoBridge levert zijn:

 • Advies geven op procesinrichting, projectaanpak en toepassing van techniek;
 • Conceptbeschrijvingen en initiatiedocumenten opstellen;
 • Projectmanagement;
 • Toetsing van projecten op proces en inhoud.

Met jarenlange ervaring is het doorgronden en inzichtelijk maken van behoeften en belangen gesneden koek voor InnoBridge. Een brug slaan tussen business en techniek. Dat kan bij de initiatie van het project, tijdens de realisatie van het project of bij een toetsing van het project.

InnoBridge werkt bij voorkeur met een resultaatverplichting, maar een inspanningsverplichting op basis van uren is ook mogelijk.

Leveringsvoorwaarden volgens DNR2011 ingenieurs en architecten.
van klantwensen naar specificaties...een proces van zorgvuldig eliciteren...Bridge the GapLogo InnoBridge


"Projecten lopen uit in tijd; overschrijden het budget en de verwachtingen zijn hoger dan het uiteindelijke resultaat." Het is bijna een standaard verhaal. En natuurlijk zijn er allerlei oorzaken aan te wijzen of excuses te bedenken waarom het zo is gelopen. Er is veel te winnen door er bewust van te zijn welke GAP's er kunnen optreden bij een project en weten hoe je deze zoveel als mogelijk kunt beperken en beheersen.

InnoBridge helpt met het formuleren en formaliseren van klantwensen en het inzichtelijk maken van project-(on)mogelijkheden, en dit omzetten naar projectspecificaties. Belangen, behoeften en wensen worden met de opdrachtgever en stakeholders door InnoBridge uitgewerkt naar een overzicht van requirements, constraints, interests en needs.

InnoBridge werkt onfhankelijk, betrouwbaar en realistisch.

 • Identificeer de GAP's in het project om een 'GAP' als eindresultaat te vermijden.
 • InnoBridge - Bridge the GAP


  Belangen en behoeften in het project van de opdrachtgever en stakeholders dienen helder te zijn. Het proces van eliciteren helpt daarbij.

  BBBBB

  Eliciteren refereert aan de activiteit van het verkrijgen, kwalificeren en geïntegreerd interpreteren van informatie. Deze verantwoordelijkheid ligt meestal bij de requirements engineer, business- of informatieanalist. Het is een proces van (iteratief) aftasten van de eisen en wensen in samenwerking met de business.

  Requirements, constraints, interests en needs goed formuleren en formaliseren. Hiermee borg en beheers je het project.

  AERSV
  van specificaties naar realisatie...  tot het beoogde resultaat.  PortfolioLogo InnoBridge


  Mobiliteit en Vervoer

  marc

  Gemeente Amsterdam - Ontwerpleider Verkeerscentrale V&OR MET Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam

  Het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA) zorgt ervoor dat de Amsterdamse tunnels straks klaar zijn voor de toekomst: veilig te gebruiken, eenvoudig te bedienen en makkelijk te onderhouden. In de Operational Concept Description, kortweg OCD, staat beschreven wat we daarmee voor ogen hebben. De OCD beschrijft de huidige situatie, de argumenten om dit te veranderen en het toekomstig beoogd gebruik.

  marc

  De Koning Willem-Alexandertunnel wordt bediend vanuit de Verkeerscentrale Zuid-Nederland in Helmond. Vanuit Helmond worden de 4 tunnelbuizen 24 uur per dag gemonitord. Zo kan men bij incidenten direct handelen. De aanpassingen zijn nodig voor een meer flexibele manier van monitoring door de verkeerscentrale en routering van werkplekken. Om de wijziging uit te kunnen voeren, moet de software in de tunnel even helemaal ‘uit’ en weer ‘aan’, gevolgd door een uitgebreide testprocedure. In verband met de veiligheid is het niet mogelijk dat verkeer dan gebruik maakt van de tunnel. Als de systemen getest zijn en alles goed werkt, gaat de tunnel weer open.

  marc

  De wisselbaan –als de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere klaar is-, start bij knooppunt Gooimeer (Hogering Almere) en loopt via de A1 en A9 Gaasperdammerweg helemaal tot bij Ouderkerk aan de Amstel op de A9. Met de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere kunnen weggebruikers de wisselbaan ’s ochtends gebruiken richting Amsterdam en Schiphol en ’s avonds richting Almere. De wisselbaan wordt in fasen in gebruik genomen. De applicatie voor bediening op afstand voor de verkeerscentrale is in het RWS-CIVVV-testcentrum getest en getoetst.

  marc

  Spoorwegen

  NS Hispeed - Realisatie en integratie automatische reserveringsindicatoren voor NS Hispeed Integratie na levering treinstellen zonder koppeling aan de aanwezige systemen en zonder installatie van bedradingen via Single Point koppeling draadloos met back office via GPRS

  NS Cargo / Railion - millinium transition office automation


  Onderwijs en Innovatie

  marc

  Missie & visie

  Internationalisering; Wat betekent de groeiende diversiteit aan culturen op onze scholen voor het onderwijs?
  Identiteit; Wat betekent onze identiteit in de huidige samenleving en hoe maken we de vertaalslag naar her onderwijs?
  Duurzaamheid; Wat kunnen wij doen om het rentmeesterschap van de aarde in praktijk te brengen?
  Vernieuwing en innovatie; Hoe kan vernieuwing en innovatie bijdragenin ons onderwijs?

  marc

  "WOTS 2014"

  Treffen van Nederlandstalige technologiebedrijven voor de World of Technology & Science. De opvolger van de beurs "Het Instrument" mogelijk gemaakt door FHI en FEDA.

  marc

  European Conference on Wireless Sensor Networks

  De Europese conferentie over draadloze sensornetwerken is een jaarlijkse academische conferentie over draadloze sensornetwerken. Een haalbaarheidsonderzoek met advies rapport voor kleine en middelgrote organisaties.

  marc

  High Tech Campus Eindhoven, de slimste vierkante kilometer van Europa, is een ecosysteem van 235 hightechbedrijven. Het is de thuisbasis van meer dan 12.000 innovators, onderzoekers en ingenieurs die de technologieën en bedrijven van morgen ontwikkelen.


  Gezondheidszorg en Welzijn

  marc

  RFID in de gezondheidszorg

  Kansen en knelpunten bij het toepassen van RFID in de Zorg concreet gemaakt met deskundigen van diverse organisaties. (Zorgprofessionals, zorgverzekeraars, ministerie van VWS, brancheorganisaties en bedrijven)

  marc

  Healthcare engineering and R&D

  Om een nauwkeurig experiment te realiseren is er één alomvattend, draadloos sensor netwerk protocol geselecteerd om een realistische weergave van de specifieke kernmerken en functies te geven.

  Global GS1 Healthcare Conference Amsterdam, 4th-6th October 2011.


  Overzicht

  jun. 2019 – okt. 2021
  Ontwerpleider Verkeerscentrale voor de Gemeente Amsterdam
  jan. 2019 – jun. 2019
  Adviseur en begeleiding reviewopdracht op project “BopA Fryslân” voor Rijkswaterstaat
  jan. 2017 – apr. 2019
  Technisch Manager i.o.v. Rijkswaterstaat voor project “Bediening Koning-Willem-Alexander-Tunnel”
  aug. 2018 – feb. 2019
  Adviseur bediening Roertunnels voor Rijkswaterstaat
  mei. 2017 – nov. 2018
  Interim coördinator CIVVV-testcentrum i.o.v. Rijkswaterstaat
  jun. 2015 – mrt. 2017
  Technisch Manager Stadsbaantunnel Utrecht i.o.v. Rijkswaterstaat
  mei. 2014 – jun. 2015
  Ontwerpleider renovatie Verkeerscentrale Rhoon i.o.v. Rijkswaterstaat
  mrt. 2014 – mei. 2014
  Adviseur bediening Rijkstunnels voor Rijkswaterstaat
  mrt. 2014 – mei. 2014
  Adviseur CCTV voor Rijkswaterstaat
  okt. 2013 – apr. 2014
  Technisch Manager Verkeerscentrale t.b.v. Gemeente Nijmegen
  nov. 2013 – dec. 2013
  Adviseur Videoketen voor Rijkswaterstaat
  jan. 2013 – sep. 2013
  Adviseur verkeerscentrale t.b.v. Gemeente Nijmegen
  jan. 2013 – mrt. 2013
  Adviesrapport Secure Key Access
  jan. 2012 – dec. 2012
  Adviseur Internet of Things (I.o.T.) i.o.v. Syntens
  jan. 2011 – jan. 2012
  Adviseur Internet of Things (I.o.T.) t.b.v. iWear
  jan. 2011 – jan. 2011
  Adviseur haalbaarheidsstudie verkeersregelinstallaties
  jan. 2011 – apr. 2011
  Adviseur European Conference on Wireless Sensor Networks
  jan. 2011 – apr. 2011
  Adviseur haalbaarheidsstudie wireless sensors t.b.v. Portbase
  2010
  Adviseur haalbaarheidsstudie real time localization t.b.v. Rabobank Nederland Utrecht
  2010
  Adviseur Expertconsortium RFID in de gezondheidszorg
  2010
  Océ Venlo (Canon)
  2010
  NS Hispeed - Feasibility study reservation system in Fyra train
  2010
  DevLab TU/e - CCF2 project Onafhankelijk Wonen
  2010
  Flora Holland
  2010
  Philips Lighting
  2010
  Bosch / Nefit

  about MarcLogo InnoBridge  marc

  Expertises

  Business IT Consulting

  Change Management

  Project Management

  Transitie Management

  Technisch Management

  Systems Engineering

  Agile; Scrum; ITIL; Prince2; IPM

  Zelfstandig ondernemer; eigenaar van InnoBridge. Actief als adviseur en interimmanager in het Business- en IT-werkveld.

  Positief ingesteld met een persoonlijke benadering van zaken.
  Verbindend, inlevingsvermogen en daadkrachtig zijn kenmerkende eigenschappen van mij. Die zet ik in voor concrete oplossingen op de facetten mensen, processen en systemen.

  In 2011 ben ik InnoBridge gestart met het doel om mijn kennis en ervaring te kunnen inzetten als onafhankelijke deskundige.
  Mijn kracht is een brug kunnen slaan tussen de bedrijfsdoelen en de technische oplossingen door te sturen op het proces, de mens en een succesvolle samenwerking met alle betrokkenen in combinatie met voldoende kennis van de inhoud om de kwaliteit van het eindresultaat te kunnen bewaken.

  Na mijn studie ben ik altijd werkzaam geweest op het raakvlak van techniek en (bedrijfs-)processen. Al in de eerste jaren van mijn carrière heb ik praktische ervaring opgedaan in diverse (internationale) managementfuncties in de ICT en logistieke dienstverlening met het leidinggeven aan kleine en grote teams technische professionals. Tevens veel ervaring in het speelveld van opdrachtgevers en opdrachtnemers, stakeholders, contract- en omgevingsmanagement.

  Tijdens mijn loopbaan heb ik mijzelf verder ontwikkeld op het gebied van projectmanagement, contractmanagement en business management.

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Als je bezig bent met ontwerpen, dan werk je eigenlijk een stukje in de toekomst.
  Die toekomst is een komend erfgoed waar we zorgvuldig mee moeten omgaan. InnoBridge doet dit door duurzaamheid in de ontwerpen mee te nemen en invulling te geven aan het nieuwe werken.


  Beter Benutten MVO WNF KNGF Hoogvliegers
  DUURZAAMHEID
  Partners van InnoBridge

  Kimpro    Ondernemers Amstelveen    TED